Imaest Magyarországért – április 10.

Gyertek, folytassuk az imát együtt Magyarországért! Nagy szükségünk van arra, hogy leesdjük Isten kegyelmi esőjét ennek az országnak a lelki pusztaságára, hogy virágba boruljon a puszta és gyümölcsöket teremjen, lelki gyümölcsöket!

Az Atya keresi azokat, akik Lélekben és igazságban imádják őt, és akik kitartóan és hittel közbenjárnak az ő népéért.
Ezt olvassuk Ezekiel könyvében: Kerestem köztük valakit, aki építené a falat, és odaállna a résre színem elé az országért… (Ez 22,30)
Legyünk mi azok az imádkozók, akik odaállnak a résbe!

Atyánk, Istenünk, hallgasd meg szavunkat, amikor hozzád kiáltunk: Jöjjön el a Te országod, és legyen meg a Te akaratod!
Atyánk, Istenünk, hozzád kiáltunk, és kérünk Téged, áraszd ránk a bűnbánat és irgalom Lelkét, hogy meggyógyuljon országunk és újjászülessen!

Közbenjáró imaest Magyarországért: 2018. április 10-én kedden este 19.00 órától a Pesti Jézus Szíve Jezsuita templomban

Szeretettel várunk

Őrtüzek Imádság Háza imaszolgálói