Imaszövetség Magyarországért 2.0

Kedves Testvérek!
Mi, különböző felekezetekből való keresztények, álljunk egységben Isten elé országunkért! Hiszen ha egy szívvel-lélekkel kiáltunk az Úrhoz, meghallgat minket.
Arra hívunk benneteket, hogy lélekben hordozzuk együtt Magyarországot, vigyük Jézus trónja elé a választásokig! Imádkozzunk, hogy Isten nagy dolgokat tudjon véghez vinni a magyar nép életében, a szívünkben, gondolkodásunkban és a kapcsolatainkban. Történelmünk bizonyítja, Isten meghívta a magyar népet arra, hogy tanúságot tegyen Krisztus keresztjének az erejéről és győzelméről. Hisszük, hogy Isten erre hív minket ebben a mostani időben is!
Nem pártokért vagy választási győzelemért akarunk imádkozni, hanem megtérésért és Isten akaratának teljesedéséért. Fontos számunkra, hogy keresztények különböző felekezetekből is egységben tudjunk Isten elé állni országunkért.
Kérjük, hogy továbbítsátok ezt a levelet ismerőseiteknek, barátaitoknak, az imacsoportok tagjainak, hogy együtt imádkozzunk!
Ha feliratkozol – akár név nélkül – ezen a linken, tudni fogjuk, hogy sokan egységben imádkozunk ezért a célért.

AZ IMA MENETE

1. Imádkozzuk minden délben a harangszó alatt a himnusz szavaival:

Isten, áldd meg a magyart!
– és folytassuk szívünk bőségéből a harangszó végéig

2. Imádkozzunk naponta 15 percet a következő szándékok valamelyikével az evangélium szavaiba állva, kérve az Úr Lelkének vezetését:
„Kérjétek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak néktek.” Mt 7,7

  • Teljes szívvel térjen meg népünk Istenhez, tartsunk bűnbánatot, keressük az Ő arcát és az Ő akaratát, és cselekedjük meg az igazság és a szeretet tetteit!
  • Imádkozzunk népünk egyházi és politikai vezetőiért, hogy teljes szívvel megtérjenek az Úrhoz, és örömmel és bizalommal tudják építeni a Te Országodat és vezetni a magyar népet; Te legyél az Igazság és Bölcsesség számukra!
  • Kérjük a tisztánlátás, egység és béke ajándékát nemzetünk számára, hogy újjászülessen és meggyógyuljon országunk, és azzá váljon, aminek Isten megálmodta.
    “Ha megalázza magát népem, amelyet rólam neveztek el, ha imádkoznak, keresnek engem és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.” 2Krón 7,14

3. Adjunk hálát előre, saját szavainkkal a meghallgatott imáért!

Ha kapcsolatba szeretnél lépni a szervezőkkel, a következő emailcímen teheted meg: ortuzek.imadsaghaza@gmail.com
www.imadsaghaza.org

Ha szívesen hallanál még tanítást, hogy egy népért hogyan lehet közbenjárni, ezt hallgasd meg.

Mózes és a választott nép történetéből ismerjük, hogy a hegyen történő ima nélkül nem lehet csatát nyerni. Bizonyára többen emlékeztek Sameh Maurice egyiptomi lelkipásztor erőteljes tanítására ezzel kapcsolatban a tavalyi Imádság Háza Konferencián. Azt mondta: a hegyen dől el minden, és az ima ereje meg tudja változtatni a történelmet! Itt hallgatható meg újra ez az előadás: