Nagycsütörtöki virrasztás

nagycsütörtökMenjünk Jézussal a kertbe, virrasszunk és imádkozzunk Vele, járjunk közben Vele az Atya előtt az egész világért!

A zsidó hagyomány szerinti húsvéti zsoltárokat énekelve belehelyezkedhetünk a dicsőítés, hálaadás és bizalom légkörébe, ahogy Jézus is ment az Olajfák hegyére. Átélhetjük küzdelmét, félelmét, és életének átadásakor egybekapcsolódhatunk Vele, aki felajánlotta életét minden szenvedőért, akármilyen éjszakában lévőért, és szüntelenül, vérével is közbenjár értünk az Atya előtt.

Gyere, maradjunk Jézussal a Kertben!

2016. március 24. 21-22 óra, Jézus Szíve Jezsuita Templom (1085 Budapest, Mária u. 25.)