Pünkösdi imaest

Elküldöm nektek azt, akit Atyám ígért! Lk,24,49

A nyár előtti utolsó imaestünk Pünkösd utáni kedden lesz a Magyar Szentek Templomában.

Várjuk az Atya ígéretét, az Atya és a Fiú Lelkét. Kérjük, hogy betöltse ezt a világot ezen a Pünkösdön újra, és betöltse a mi szívünket újra, új kiáradással, az Atya új ígéretével. Bátran kérjük a szomorúaknak – Vigasztaló, a szomjas szívekre – sivatagokban áradó folyó, a sötétségekre – Világosság, a tudatlanságra – Igazság Lelke, a halálokra – Élet Lelke, a sebekre – égi Kenet, minden földi káoszra – aki a teremtéskor a vizek felett lebegett!
Gyere, kérjük, várjuk együtt!

Vendégünk Mohos Gábor atya, a legfrissebb katolikus püspök Magyarországon