Pünkösdi kilenced – virtuális emeleti terem

ego_csipkebokor_vJöjj, térjünk vissza az emeleti terembe az apostolokkal együtt, ahogy Jézus hívott:

“meghagyta nekik, hogy ne távozzanak el Jeruzsálemből, hanem várjanak az Atya ígéretére: »…ti néhány nap múlva Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.« Ekkor visszatértek Jeruzsálembe, … felmentek a felső terembe, Partnership ahol időzni szoktak… Mindnyájan állhatatosan, egy szívvel-lélekkel kitartottak az imádkozásban az asszonyokkal, valamint Máriával, Jézus anyjával és rokonaival együtt.” ApCsel 1,4.12-14

Hívunk és várunk, hogy gyűljünk össze egy nagy virtuális cheap jerseys emeleti teremben, és Mennybemenetel ünnepétől virrasszunk és HAMAROSAN imádkozzunk Pünkösdig, várva az Atya új ígéretére, kérjük a Lélek új kiáradását!

  1. Vállalj egyedül vagy közösségeddel 1 vagy 2 sírni óra imát, akár több napon is.
  2. jelöld be a doodle By táblázatban (http://doodle.com/ihbhf4ad76dzhyxq)
  3. – légy részese a közös készületnek!

A 9 nap javasolt imatémáit és egy kis olvasnivalót innen longueur tölthetsz le.

A nap témáiért imádkozhatunk spontán imával, imádkozhatunk cheap jerseys Lélekben – a nyelvek adományával, a bűnbánat kifejezésével, hálaadással és dicsőítéssel, – számtalan módon. Más könyörgések is hozzáadhatók, ahogy a Szentlélek vezet.

“Ez a hívás Isten egész népének szól – itt az idő, hogy felébredjünk az álomból – itt az idő, hogy megerősödjünk újra a Lélekben – itt az idő, hogy megújuljunk – itt az idő, hogy az Úr szenvedélyes imádóivá váljunk és hatásos közbenjárókká az Egyházért és a világért!
Akármerre fordulsz, hallod, hogy imára hívnak: ima a városokért – ima a nemzetekért. Akármerre nézel, wholesale nfl jerseys írásokat látsz, melyek intenzív imádásra, dicsőítésre és közbenjárásra hívják Isten népét. Itt az idő – számos új imakezdeményezés születik, imádság házai növekednek, az imádság hegyeit alapítják, imavirrasztásokat tartanak, mind válaszolva a hívásra.
Olyan időben élünk, amikor Isten újra visszahívja népét a felső terembe… Olyan időben élünk, mely az ima eddigi távlatain túlra hív minket – hogy BASEBALL imádkozzunk nagy buzgósággal a szív és Jézus Krisztus Egyházának a megújulásáért, minden keresztény egységéért és a társadalom megújulásáért, és így „a föld színének megújulásáért” (új evangelizációért és a bűnösök megtéréséért). ” Kim Kollins