Pünkösdváró virrasztáson voltunk

Több karizmatikus közösségből és az Őrtüzek Imádság Házából gyűltünk össze Pünkösd vigíliáján.

És eljött közénk a megígért Vigasztaló ott a Horváth Mihály téri templomban tartott pünkösdváró virrasztáson, ahol imádságos és Istent dicsőítő szívvel vártunk Rá. Összegyűltünk, hogy mi is tanúi lehessünk annak, hogyan teljesedik be az apostolokhoz hasonlóan a mi életünkben is Jézusnak az utolsó vacsorán tett ígérete.
Eljött közénk az Öröm Lelke a dicsőítő és nyelvénekeken és imákon keresztül, amelyek egyre tüzesebben csendültek fel. Eljött közénk az Igazság Lelke, akiről tanúságot tett három testvérünk is. Hálás szívvel fedezhettük fel a Szentlélek működését életükben: ahogy búvópatak élő vizeként jelen volt mindennapos küzdelmeikben, hogy éltessen és erőt adjon a hitben való kitartáshoz. Majd ahogy váratlan erővel megnyilvánult és megmutatta vezetését – sokszor „véletlen” eseményeken és más testvéreken keresztül. És ahogy formálta bennük a hűség erényét, hogy a meghívásra újra és újra igent tudjanak mondani, és így a legkülönbözőbb szolgálatokban használhassa őket az Úr.
Az éjfélkor bemutatott szentmisében pedig eljött közénk az Ajándék Lelke, akit az Eukarisztiában a legnagyobb Ajándék, maga Krisztus lehelt ránk!

Dicsőség Neki mindörökké!