Betöltöm ezt a templomot dicsőséggel!

Mivel a hétköznapjaimban sokat vállalok magamra, a kimerültség miatt nem is akartam csak szombaton eljönni a konferenciára. Tanácstalan voltam és kértem útbaigazítást a Bibliából. “Szólj Uram hallja a Te szolgád!” Nyitottam a Szentírásból és Aggeus prófétánál nyílt ki. A templom felépítése Agg 1,8. Menjetek fel a hegyre és hozzatok fát és építsétek fel a templomot, hogy kedvemet és dicsőségemet találjam benne. – mondja az Úr. Hát ezekre az igékre el kellett, hogy induljak már péntek délelőtt. Tudtam, hogy az én személyes szívem templomáról van szó. Olvastam tovább, a következő versnél: Agg 2,4  De most bátorság Zerubbábel! – mondja az Úr. Bátorság, Józsue főpap, Jehocodak fia! Bátorság egész népe az országnak – mondja az Úr dolgozzatok! Hiszen én veletek vagyok! Mondja a Seregek Ura. Ezekre a szavakra is megnyílt a szívem és éreztem, hogy hatalmas kegyelmi kiáradásban fogok és fogunk részesülni. Amit az itt olvasott tanúságtételek utólag is alátámasztanak. Agg 2,5-től: Lelkem közöttetek lakik! Ne féljetek! Igen ezt mondja a Seregek Ura. Még egy kis idő és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet. Megrendítem mind a népeket, és ide áramlik minden népnek a kincse. Betöltöm ezt a templomot dicsőséggel, mondja a Seregek Ura. Hát kedves Testvérek, nem ezt történt velünk?!!! A hétköznapjainkban pedig most kezd kibontakozni, mind az, amit kaptunk a szívünkbe, Mennyei Kincseket!!! Ez még csak a kezdet…
Isten kegyelméből több dicsőítő kurzuson voltam, de az Úr mindig tud többet adni. Mindig is a szívemben volt, hogy ne csak énekkel, hanem tánccal is dicsőítsem az Urat. Fent a toronyban az én drága testvéremmel együtt táncolhattunk az Úrnak. Hatalmas ajándéknak éltem meg. A közbenjáró imánál valami magyarázat ajándékát kaptam meg, amire még nem jöttem rá, hogy mi is lehet az. Majd kibontakozik. Tudjátok, ez még csak a kezdet. Egyszóval fergeteges volt a dicsőítő imádat, amit egységben és a Szentlélek részegítő ajándékával élhettük át együtt! Dicsőség Istennek a hatalmas csodáiért és kegyelmeinek kiáradásáért és a sok-sok ajándékért. Köszönet minden szervezőnek, tanítónak, és résztvevőnek, hogy együtt élhettük meg Isten szeretetét és jelenlétét. Ámen.  Huszár Andrea