Történetünk

A budapesti Őrtüzek Imádság Háza születése

 Az én házamat az imádság házának fogják nevezni… (Mt 21,13)

 

Meghívás a szüntelen imádságra

Jézusnak ez a vágya többeket megszólított az elmúlt években. Voltak közülünk, akik a Katolikus Karizmatikus Megújuláson belül találkoztak az Égő Csipkebokor imamozgalommal, és ennek nyomán felelevenítettük a pünkösd előtti imakilencedet. Lélekben összegyűltünk az emeleti teremben, egy lelki cönákulumban, ahol imádkozók váltották egymást éjjel és nappal. Mindannyian kértük a Szentlelket, jöjjön el és újítsa meg a föld színét, hogy egy új pünkösd tanúi lehessünk.

2012 januárjában többen részt vettünk Magyarországról Augsburgban a MEHR imakonferencián, ahol kiáradt ránk a dicsőítés Lelke, és mélyen megértettük, hogy legalapvetőbb hivatásunk: Isten dicsőségének dicsérete. Éreztük Isten hívását az erőteljesebb imára Magyarország megújulásáért, és ezért többen többfelé az országban elkezdtünk dicsőítő és közbenjáró imaalkalmakat szervezni, kérve a Szentlélek kiáradását.

Voltak közöttünk szociális testvérek is, akik az augsburgi imádság háza konferencia kegyelmi tapasztalata nyomán rádöbbentek arra, hogy alapítójuknak, Slachta Margitnak elgondolása egy hatalmas Szentlélek templomról a Gellért-hegyen állandó imádkozókkal, mennyire aktuális ma is. Megértették, hogy ma is szükség van olyanokra, akik éjjel és nappal ott állnak Isten színe előtt, hogy őt imádják, dicsőítsék és leesdjék a lélektelenné vált világra a Szentlelket.

Vágy a spiritualitásra és hamis források

2013 tavaszán több országos jelentőségű program szembesített néhányunkat azzal, hogy milyen sok emberben él a mély vágy a spiritualitás iránt, de nagyon sokszor hamis forrásokból próbálják szomjúságukat csillapítani, mert azokról azt gondolják, hogy igazi, tiszta vizet adnak. Tanulmányoztuk ezeknek a programoknak a mélyebb üzenetét, és világossá vált számunkra, hogy a New Age az ezotériával karöltve egyre erőteljesebben hívja az embereket hamis spirituális tapasztalatokra – azt ígérve, hogy életüket megváltoztató különleges élményekben lehet részük. Az is világossá vált, hogy Isten kiszorítása a társadalom életéből még erőteljesebben történik.

Urunk, mi a te válaszod? Mire hívsz bennünket?

Éreztük, hogy nem mehetünk el ezek mellett a kihívások mellett – hiszen Isten mintha megragadta volna a bensőnket, és éreztük erőteljes hívását.

Ezért 2013 májusában többeket meghívtunk egy közös útkeresésre különféle katolikus közösségekből, és együtt kértük a Szentlélek vezetését, hogy megértsük, mi Isten víziója ebben a helyzetben, és mire hív bennünket. Hogyan lehetne az embereket elvezetni Jézushoz, aki az igazi élő vizet adja? Hogyan válhatna az Egyház a hiteles ima iskolájává, amelyre már Szent II. János Pál pápa hívta az Egyházat az ezredfordulón? Hol vannak azok a lelki központok, ahol az emberek megismerhetik a keresztény ima jó ízét és sokféle módját? Vajon itt van-e az ideje annak, hogy nálunk is megszülessen egy imádság háza, amely a szüntelen ima helye?

Találkozásaink alkalmával megosztottuk meglátásainkat, imádságunk gyümölcseit. Tapasztaltuk a Szentlélek világos és erőteljes vezetését az imában, a Szentírás szavain és a prófétai látásmódon keresztül.

2013 őszén megszületett a válasz bennünk: Igen, hisszük, Istennek az a vágya, hogy az Ő háza az imádság háza legyen. Igen, itt az ideje, hogy Istent szüntelenül dicsérjük, magasztaljuk az ő nevét és engedjük, hogy megragadjon bennünket Jézus szeretete és szépsége. Igen, itt az ideje, hogy a szomjazók megtalálják az igazi élő vizet, amelyet csak Jézus tud adni, és merítsenek belőle ingyen. Igen, itt az ideje, hogy a szentélyből fakadó forrás vize termővé tegye a sivatagot. Igen, itt az ideje, hogy az imádság házából szüntelen fölszálljon Istenhez a kérés: Küldd el Szentlelkedet, és minden megújul, és megújítod a föld színét!

 

Akik elindították az imádság háza víziójának megvalósulását 2013 őszén:

Bartha Angéla SSS (Katolikus Karizmatikus Megújulás NSZB),

Berkecz Franciska SSS (Szociális Testvérek Társasága),

Fejéregyházi Tamás atya (Krisztus Légiója Kongregáció),

Gábriel Zoltán (Samaria Közösség, Sülysáp és Dávid Sátra Dicsőítés),

Kunszabó Zoltán (Új Jeruzsálem Közösség)

Marik József és Erzsi (Emmánuel Közösség),

Nyuli Gábor és Tobisch Bori (Cor et Lumen Christi Közösség),

Roska Péter atya (Tömő utcai Béke királynője Plébánia, Budapest),

Szabó Katalin SSS (Szociális Testvérek Társasága),

Tóth Anna SSS (Szociális Testvérek Társasága),

Wachtler Veronika SSS (Szociális Testvérek Társasága).

 

Ahol most tartunk

2013 decemberétől hetente keddenként kétórás imára jöttünk össze a Tömő utcai Béke királynője templomban, és havonta egy alkalommal pedig a szociális testvérek Szentlélek-kápolnájában a Hűvösvölgyben. Ezek az alkalmak lehetőséget jelentettek arra is, hogy többen bekapcsolódhassanak a közös imádságba.

2014-ben tartottunk egy Imádság Háza Konferenciát Máriabesnyőn, 2015-ben pedig Budapesten tartottunk, ahová meglepetésünkre majdnem 750 ember jött el az egész Kárpát-Medencéből, de nem magyar ajkúak is jöttek egészen sokan!

A 2014-es konferencia után új szolgálók is jelentkeztek, akiket kifejezetten a rendszeres ima és dicséret szolgálatára hívott meg az Úr, akikkel hetente együtt imádkoztunk egész éven át, így lassan bővült az imában töltött órák száma.

2015 nyarán kaptunk a Mária utcában, a Jézus Szíve Templom épületében egy kis szobát, ahol elkezdődhettek a rendszeres imák, imádkozó csoportok szerveződtek az eddigi szolgálókból, és újak is csatlakoztak, így jelenleg heti 10-12 órában dicsérjük az Urat az imaszobában! Rendszeresen tartunk 12 órás dicsőítéseket is a szociális testvérek Hűvösvölgyi kápolnájában, ahol még többet megtapasztalhatunk a szüntelen imából.

Vágyunk arra, hogy egyszer 24/7, vagyis 24 órás legyen a szolgálatunk a hét minden napján, és az imának legyen egy saját, csak erre fenntartott helye.

Jelenlegi időbeosztásunkat itt találod meg, az imaszoba helyét pedig itt tudod megnézni.

Megszületett az imádság házunk neve is: Őrtüzek Imádság Háza. Szeretnénk mi magunk őrtűz lenni, és reméljük, hogy szerte az országban felgyulladnak majd az imádság őrtüzei.