Elfogadtak, szabad voltam!

Fantasztikus volt ez a hétvége! Mindez nem jöhetett volna létre az Úr és a  szervezők nélkül! Bearanyoztátok a hétvégémet! Annyira jó volt, hogy Ott lehettem! Úgy éreztem, mintha Isten Szent Hegyén, a Sionon lennék, ahol az Úr jelenléte nem szűnik meg!! Szabadon ki merem jelenteni, mindenki hazatalált! Olyan nagy kegyelmek uralták az épületet!  Johannes előadásai nagyon klasszak voltak, mindent olyan egyszerűen elmondott nekünk! A szavából lehetett érezni, hogy nem lehetetlenségről beszél, komolyan gondolja és minket is bevitt ebbe a gyakorlatba! Nagyon sok igazságot mondott, rengeteg mindent ott, akkor értettem meg. Csodálatos volt, ahogy beszélt az Úrról! Megnyílt a szemem az imával kapcsolatban, szívesen imádkozom az Úrhoz, mert Ő Szent és Ő egy személyes kapcsolatot akar velünk kiépíteni! (Ezt tanulni kell!!)
Ami még nagyon megmaradt: (amikor Johannes mondta) a legnagyobb dolgokat az Úr otthon a saját szobájában jelentette ki!! És hogy az Úr élő kapcsolatot akar velünk,  be akar vonni minket a titkokba, csodákat akar rajtunk keresztül tenni, az Ő Neve dicsőségéért!! Ahogy Johannes elmondta az Isten kreatív, mindig alkot!
Az Imádság Háza Konferencia mottója: EGY A SZÜKSÉGES!! Ez így van velünk a mindennapi életünkben is. –> “Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.” (Mt 6,33)
Szombaton az Úr felkent minket az öröm olajával! –> a sok tánc, a zászlózás, a tapsok – csodálatos volt! Otthon éreztem magam, elfogadtak, szabad voltam!! (Nem éreztem magam kellemetlenül, ha felálltam dicsőítés közben, vagy ha éppen ugráltam!!:)
S ezen az estén is Isten megmutatta, hogy úgy, ahogy mint 2000 évvel ezelőtt ma is szabadon működik az Ő Lelke! Betöltött minket!! Mintha megnyílt volna az ég és belemerített volna minket a Szent Vizébe!!
–> “Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jőjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.” <– Beteljesedett az Ige!!

Olyan régóta vártam és mindezt megkaptam! Csodálatos, leírhatatlan! A dicsőítőknek, szolgálóknak,szervezőknek  is köszönet! Isten áldása kísérjen Titeket! 🙂 Köszönöm ezt a hétvégét, örökké a szívembe marad!!         Nagy Bernadett