Éves beszámoló

Kedves Barátaink!
Így az iskolaév vége kapcsán szeretnénk mi is megosztani Veletek, hogy imádság házunkban mit cselekedett az Úr az elmúlt évben, és mit látunk a következő időszakból.
 Az alábbi igék határozták meg ezt az időszakot:
Így szól a Seregek URa: … Menjetek a hegyekbe, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjem benne, és dicsőítsenek engem! – mondja az ÚR. Hag 1,7-8
 és
Amikor a papok kijöttek a szentélyből, felhő töltötte be az ÚR házát, úgyhogy a papok a felhő miatt nem tudtak odaállni, hogy szolgálatukat végezzék, mert az ÚR dicsősége betöltötte az ÚR házát. 1Kir 8,10-11
Vagyis megvoltak a konkrét munka időszakai, ahol azt éreztük, az Úr erre hív: kezdjétek, munkálkodjatok, és én veletek leszek: hűség a rendszeres imában, szervezések, tervezések, az imaszoba megtervezése, festése, takarítása, berendezése stb. És aztán időről időre megtapasztaltuk, ahogy az Úr eljön, és dicsősége betölti a templomot, melyet útmutatásai alapján, de fáradsággal is építünk (vö. 1Kir előző fejezetei). És dicsősége helyének választja azt a helyet, ahol népe dicsőíti őt (Zsolt 22,2), ezt megtapasztaltuk az Európáért való imán, a legutóbbi imaesteken és a konferencián is.
 De, kanyarodjunk csak vissza az elejére.

Helyiség, imaszoba
Mint tudjátok, egy évvel ezelőtt még a Mária utcai imaszobában imádkoztunk. De már régebben világos lett, hogy az a helyiség, helyzet hamar kicsi lesz. Viszont az volt az a hely, ahol a rendszeres napi imaszolgálat 2015-ben elkezdődhetett, így olyan volt, mint egy inkubátor, ahol az újszülött védett körülmények között megerősödhet. Ezt a funkcióját betöltötte, és hálásak vagyunk nagyon a jezsuitáknak, hogy erre lehetőséget adtak. Hosszú várakozás után egy kegyelmi időben kivilágosodott, hogy a Magyar Szentek Temploma alagsora lehet az a hely, ahol folytatódhat a szolgálat. Az imaestekkel már múlt nyártól átköltöztünk, de az alagsori helyiséggel egy ottani építkezés csúszása miatt már hosszabb volt az út. Végül év elején átvehettük a helyet, melyet társadalmi munkában, nagy összefogással kifestettük, tudtunk venni egy komolyabb használt zongorát, projektort, vetítővásznat, melyeket mind az imaesteken is láthatsz. Az új imaszobába csináltattunk egy gyönyörű keresztet, tartónak egy gipszkarton dobozt építtettünk, készíttettünk függönyöket, szőnyeget, vettünk szekrényeket, és további apróságokat is beszereztünk: kottatartó, hosszabbító, lámpák, égők, projektorállvány, takarító eszközök és szerek stb. Mindezek sokak önkéntes munkájával jöttek létre, de komoly kiadásokkal is jártak, melyeket adományozóink nagylelkűsége tett lehetővé.

Mellékelek néhány képet az elmúlt napokból, ahol láthatod, hol tartunk most.

Az új kereszt a művésszel és Franciskával, továbbá Fecske Orsival, a tervezővel

Az imaszobába egyébként még szükség lesz hangosításra is, a keverőnek, hangfalaknak kéne még egy-egy szekrény, egy állandó laptop az énekszöveg vetítéséhez, a falra még hangfogót is kell tenni, és imazsámolyokat is szeretnénk. Ezek a középtávú anyagi terveink.

Alapítvány
Mindezeken túl örömmel adjuk hírül, hogy megszületett az Őrtüzek Imádság Háza alapítványa, a Még Több Életért Alapítvány. Immár számlaszáma is van: 
Budapest Bank
10101535-29801400-01005006
Tehát mostantól az alapítványon keresztül is tudod az imádság házát támogatni. Cégek így az adomány egy részét leírhatják az adóból.
A legnagyobb segítség számunkra a rendszeres adomány, hogyha egy konkrét összeget (pl. 2, 5, 10 vagy 20 ezer forintot) egy bizonyos ideig (pl. egy évig) havonta tudsz vállalni, így ezzel az összeggel tudunk számolni, gazdálkodni.

Képzés, csatlakozás
Mint tudjátok, ősztől kezdődött a 2018/19-es első Hegyező, az Imádság Háza bevezető képzése. 27 jelentkezőből 16-an kezdték meg a képzést, akik közül most 7-en fejezik be június végén. Többen közülük csatlakoznak majd az Imádság Házához imamisszionáriusként.
 Jövőre ismét indítunk bevezető képzést, ami azoknak szól, akik esetleg szolgálóként akarnak csatlakozni, de sok más ismerkedési, elmélyülési lehetőséget is tervezünk az év során (12, 24 órás dicsőítés, imanap stb.)

Egység, felekezetközi kapcsolataink
Talán észrevettétek, hogy az idei imaestek majd mindegyikén meghívtunk egy baráti lelkipásztort. Ez annak a folyamatnak a gyümölcse, hogy állandóan keressük és kérjük is az Úrtól a felekezetközi kapcsolatokat. Az egységet építeni meggyőződésünk szerint barátságokkal lehet. Ezért egész évben jártunk az Evangéliumi Aliansz imareggelijére, amire meghívtak minket. Tapasztaljuk, hogy maga az Úr építi az utakat, akinek különösen fontos az egység (ld. Jn 17). Sok ismeretséget és már néhány mélyülő barátságot is találtunk itt, amiért nagyon hálásak vagyunk. Kérjük az Urat, hogy vezessen tovább akarata szerint.
 Az utóbbi időben több nemzetközi kapcsolat is megtalált minket, itt járt a Moszkvai Imádság Háza, majd július 3-án este az augsburgi imádság háza egy volt szolgálója jön hozzánk találkozóra. Ebbe be is lehet majd kapcsolódni, további hirdetést küldök majd.

Megnyitó
Szeptember elején az új imaszobának ünnepélyes megnyitót is tervezünk, bár most csak szűkebb körben, rendszeres anyagi támogatóinkkal, barátainkkal szeretnénk ezt együtt ünnepelni. Az illetékeseket keressük személyesen ez ügyben.

 És végül: az imaszoba nyáron sem zár be, továbbra is szeretettel várunk benneteket közös imára, az időbeosztás oldalon leírt órákban. Nyáron különösen is érdemes előző nap is megnézni a naptárt, hogy vajon tényleg lesz-e az az imaóra, amire elindulsz. 
 Reméljük találkozunk!

Szeretettel
Az Őrtüzek Imádság Háza vezetősége,
Franciska, Anna, Tibor